NAČRTOVANJE IN IZGRADNJA SONČNE ELEKTRARNE

 

Pred odločitvijo o izgradnji sončne elektrarne je priporočljivo, da investitor pridobi ustrezne informacije in preveri pogoje za izgradnjo sončne elektrarne:

Predvsem je pomembno oceniti primernost lokacije. Pri postavitvi sončne elektrarne na streho objekta je treba upoštevati, da mora streha oz. objekt ustrezati določenim pogojem:

 • orientiranost na jug, jugovzhod ali jugozahod,
 • naklon med 0° in 60°,
 • streha ni osenčena – površina PV modulov ne sme biti osenčena zaradi dimnikov, zračnikov, strešne konstrukcije, dreves ali drugih predmetov, kritina mora biti dobro ohranjena,
 • statična ustreznost objekta, ki omogoča dodatno obremenitev strešne površine (15 - 30 kg/m2),
 • urejena strelovodna zaščita,
 • presoja o požarni varnosti.

Pomemben dejavnik pri izbiri lokacije je tudi bližina elektrovodov in transformatorske postaje na katero bo priključena sončna elektrarna.

 

 

            Pri izgradnji sončne elektrarne na ključ vam

            podjetje Opifex d.o.o. nudi celovito storitev.

 

 

 

montaža solarnih panelov 

 

POSTOPEK IZGRADNJE SONČNE ELEKTRARNE NA KLJUČ:

 • ugotovitev primernosti lokacije,
 • pridobitev lokacijske informacije,
 • pridobitev informacije o možnosti priključitve na distribucijsko omrežje (projektni pogoji),
 • ocena investicije in priprava finančnega načrta,
 • presoja statike objekta,
 • podpis pogodbe za izgradnjo sončne elektrarne,
 • izdelava projekta idejne zasnove,
 • pridobitev soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje,
 • izdelava projektne dokumentacije za izvedbo,
 • pridobitev soglasja za projektne rešitve,
 • izgradnja sončne elektrarne,

*izdelava projekta PID (projekt izvedenih del)in dokazila o primernosti objekta,

*pregled ločilnega mesta, ustreznosti zaščit in merilne opreme s strani elektro podjetja,

*izvedba meritev in preizkus delovanja,

*tehnični pregled (energetski inšpektor),

 • sklenitev pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja in priključitev na distribucijsko omrežje,
 • pridobitev obratovalnega dovoljenja (Javna agencija RS za energijo),
 • pridobitev odločbe o podelitvi deklaracije za proizvodno napravo (Javna agencija RS za energijo),
 • pridobitev odločbe o dodelitvi podpore (Borzen),
 • sklenitev pogodbe o zagotavljanju podpore električni energiji proizvedeni iz obnovljivih virov energije v proizvodni napravi (Borzen).

 

Od investitorja oz. lastnika bomo pred izvedbo izgradnje sončne elektrarne na ključ potrebovali:

 • lokacijsko informacijo,
 • zemljiškoknjižni izpisek z dokazili o lastništvu in pogodbo o služnosti, če objekt ni v lasti investitorja,
 • mapno kopijo v merilu 1:10000
 • potrdilo o registraciji za samostojne podjetnike oz. redni izpisek iz sodnega registra za gospodarske družbe,
 • odločbo o zavezancu za DDV,
 • pooblastilo investitorja, da lahko Opifex v njegovem imenu ureja potrebno dokumentacijo za izgradnjo sončne elektrarne na ključ.

Prijava

Prijava na e - novice

Za prejemanje e - novic se morate registrirati.

Katalogi

Katalog_slo Katalog_ang
 SLO  ANG
  brosura 2012 
HR Brošura 2012
@ Opifex